Absolute Pro™

System ochrony perymetrycznej ABSOLUTE PRO ™ (PIDS) to modułowa bariera dualna (Dual Technology) o wysokim poziomie bezpieczeństwa, która łączy wyjątkową cyfrową, dwukierunkową technologię podczerwieni z cyfrową technologią mikrofalową w jednym urządzeniu. Zaprojektowany oraz wykonany system stosuję się do zabezpieczenia terenów zewnętrznych. System barier dualnych dalekiego zasięgu (do 200 m zasięgu między nadajnikiem i odbiornikiem) przeznaczony jest dla zabezpieczenia obszarów wysokiego ryzyka oraz infrastruktury krytycznej, w których konwencjonalne technologie nie zapewniają dostatecznego poziomu bezpieczeństwa tj. najwyższego poziomu wykrycia intruza przy jednoczesnej minimalizacji tzw. fałszywych alarmów. ABSOLUTE PRO ™ jest unikalną, aktywną barierą zdolną do utrzymania wysokiego poziomu bezpieczeństwa podczas gęstej mgły, ulewnego deszczu, silnych opadów śniegu i burz piaskowych. System zapewnia maksymalną niezawodność wykrywania intruza z minimalnymi fałszywymi alarmami i może być dostosowany do wysokości oraz ilości komponentów wychodząc naprzeciw zapewnieniu wysokim standardom zagwarantowania bezpieczeństwa obiektu.
Bariery Absolute Pro
Bez dodatkowego interfejsów bariery ABSOLUTE PRO™ można łatwo zintegrować z istniejącymi lub nowymi sieciami szkieletowymi IP praktycznie w dowolnych lokalizacjach. Zaletami rozwiązań sieciowych IP są: zdalny dostęp do konserwacji i diagnostyki systemu, łatwe połączenie, lepsza skalowalność, elastyczność i opłacalność instalacji.

System barier dualnych posiada szereg unikanych funkcji zaimplementowanych w urządzeniu:

  • Każda wiązka podczerwieni instalowana w barierze ABSOLUTE PRO ™ wyposażona jest w mikroprocesor, dzięki któremu istnieje możliwość zdefiniowania oraz zaprogramowania do 5 scenariuszy alarmowania. Algorytm może zostać wykorzystany do poprawienia działania systemu oraz filtrowania alarmów związanych z aktywnością zwierząt (małe zwierzęta, latające ptaki) dzięki czemu podnosi zdolność wykrywania alarmów prawdziwych.
  • Inną kluczową innowacją w ABSOLUTE PRO ™ jest wprowadzenie analizy efektywności sygnału (SEA), narzędzia konserwacji, które stale monitoruje stabilność komunikacji optycznej i wydajność każdego modułu podczerwieni. System automatycznie wysyła informacje do operatora w momencie gdy system wymaga inspekcji. Analiza SEA wykorzystywana jest do monitorowania stanu urządzenia zależnego od zabrudzenia przedniej pokrywy kolumny czy zewnętrznym zakłóceniom wiązki podczerwieni.
  • Dzięki zastosowaniu opatentowanej technologii bikierunkowej wiązki podczerwieni system jest całkowicie odporny na bezpośrednie promieniowanie słoneczne lub zewnętrzne źródła światła, które często są główna przyczyną występowania fałszywych alarmów w konwencjonalnych barierach podczerwieni.
  • Komunikacja pomiędzy barierami Slave (TX) i Master (RX) ABSOLUTE PRO ™ jest optyczna i nie wymaga zastosowania żadnego okablowania synchronizacji, co sprawia, że procedury instalacji są prostsze i mniej kosztowne. Bezpieczeństwo optycznej transmisji danych gwarantuje ciągła regeneracja określonych kodów chronionych sumami kontrolnymi.
  • System barier ABSOLUTE PRO ™ zapewnia nie tylko podstawowe informacje o alarmie, ale również informacje o kierunku docelowym poruszania się intruza, dzięki czemu śledzenie celu za pomocą kamer CCTV na obwodzie obiektu jest łatwiejsze i dokładniejsze.
  • Bariery systemu ABSOLUTE PRO ™ mogą dostosować się do każdej drastycznej zmiany środowiska, takiej jak duże opady śniegu, burze piaskowe a także do wzrostu traw poprzez czasowe wyłączenie wiązek IR, które są czasowe i zasłonięte przez elementy zewnętrzne.
  • Bariery ABSOLUTE PRO ™ są dostarczane w standardowych konfiguracjach z możliwością zwiększenia liczby wiązek IR i / lub wysokości kolumn. Od kolumn o wysokości 2 metry wyposażonych w 3 moduły podczerwieni i jednej bariery mikrofalowej do wysokości kolumn 6 metrów z 18 modułami IR i dwoma modułami mikrofalowymi MW. Istnieje możliwość wcześniejszego zdefiniowania konfiguracji urządzeń w celu dostosowania do architektury obiektu.
Istnieje możliwość instalacji elementów dodatkowych w barierach ABSOLUTE PRO ™ takich jak czujka Dopplera (zintegrowana z modułem mikrofalowym), czujka kopułowa-naciskowa, akumulator. ariery ABSOLUTE PRO ™ są dostarczane w standardowych konfiguracjach z możliwością zwiększenia liczby wiązek IR i / lub wysokości kolumn. Od kolumn o wysokości 2 metry wyposażonych w 3 moduły podczerwieni do wysokości kolumn 6 metrów z 18 modułami IR. Istnieje możliwość wcześniejszego zdefiniowania konfiguracji urządzeń w celu dostosowania do architektury obiektu.

System ABSOLUTE PRO ™ charakteryzuje się łatwością w integracji z systemami nadrzędnymi typu BMS (Building Management System) i SMS (Security Management System).
Absolute Pro - doppler

Karty katalogowe

Karta katalogowa System Barier IR EKO PL

Karta katalogowa EKO IR BEAMS ENG

Zachęcamy do zadawania pytań oraz zapoznania się z funkcjonalnością systemu ochrony obwodowej.

Wszelkie zapytania, prosimy kierować do Pana:
Marcin Stępień
Specjalista ds. systemów bezpieczeństwa

+48 697 888 787